Doel van de Stichting:

1 – Het bevorderen en genereren van geld voor het doen van onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van (energie)stofwisselingsziekten, het ondersteunen van onderzoek(en) naar de ontwikkeling van medicijnen die (energie)stofwisselingsziekten kunnen voorkomen, genezen en/of draagbaarder maken en voorts het ondersteunen van patiënten die lijden aan een (energie)stofwisselingziekte.

2 – Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

3 – De stichting beoogt het algemeen nut.

4 – De stichting heeft geen winstoogmerk.

5 – De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ter beschikking stellen van wettelijke middelen in welke vorm ook. De ondersteuning van de doelen als bedoeld in lid 1 zal plaatsvinden door rechtstreekse financiële bijdragen, dan wel het verlenen van financiële bijdragen aan projecten en instellingen met een vergelijkbare doelstelling.

6 – Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

    a – subsidies en giften:

    b – verkrijgingen krachtens legaat en erfstelling; en

    c – alle andere verkrijgingen en baten.