Beleidsplan Forza4Torre

 

 Algemene gegevens:

De stichting Forza4Torre is opgericht op 26 november 2018 door het Uitgeester Notariaat als goede doel stichting. Hieronder vindt u alle informatie over de stichting. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie kijk dan op www.forza4torre.nl .

Adresgegevens:          Stichting Forza4Torre

Prins Bernardstraat 14

1911GP Uitgeest

Mail adres:                  Forza4Torre@ziggo.nl

KVK nummer            73188999

Bankrekeningnr.         NL 17 RABO 0335 2904 34

Bestuur:                      Iwan Sombroek, voorzitter

Anouk Bekkers, penningmeester

Willem Sombroek, secretaris

Waar staan we voor?

 • We staan voor een inclusieve samenleving, waarin ook zieke kinderen vanuit hun eigen achtergrond en vermogen de kans krijgen op te groeien in een leefomgeving, die ze nodig hebben.
 • We richten ons op kinderen, die lijden aan een energiestofwisselingsziekte.
 • Onze inspiratiebron is Torre. Niet het zorgen voor Torre is zwaar, wel de zorgen, die er zijn. Ondraaglijk is het feit dat hij een beperkte levensverwachting heeft. Ondanks de beperkingen, die hij ervaart door zijn stofwisselingsziekte, geniet hij elke dag van kleine dingen. Dat gunnen we Torre en alle andere kinderen, die aan een stofwisselingsziekte lijden.

Wat willen we bereiken?

 • Het verwerven van zo veel mogelijk financiële middelen voor
 • het doen van onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van (energie)stofwisselingsziekten
 • het ondersteunen van onderzoek(en) naar de ontwikkeling van medicijnen

die (energie)stofwisselingsziekten kunnen voorkomen, genezen en/of draagbaarder maken

 • het ondersteunen van patiënten die lijden aan een (energie)stofwisselingziekte.
 • Het vergroten van de aandacht voor kinderen met een (energie) stofwisselingsziekte.

Wat betekent dat voor onze organisatie?

 • De samenstelling, de bevoegdheden en de besluitvorming van het bestuur zijn formeel vastgelegd.
 • Het bestuur initieert minimaal vier keer per jaar een vergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
 • De inzet van bestuur en alle medewerkers van de organisatie is op vrijwillige basis, hetgeen betekent dat alle giften daadwerkelijk volledig ingezet worden voor ons doel.
 • Samen met de leden worden actie en evenementen georganiseerd om geld te genereren door subsidies en giften via acties of sponsoren.
 • Wij hanteren de nieuwe privacywet (AVG). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Forza4Torre daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel.

Hoe verantwoorden we ons?

Door middel van:

 • Het beleidsplan
 • Notariële akte van oprichting van stichting Forza4Torre
 • Uittreksel uit het handelsregister
 • Kascontrole commissie, bestaande uit Herman Groot en Wim Brugman, die elk boekjaar checkt.
 • Jaarverslag van de acties en een jaaroverzicht van financiën
 • De website, waarop we aangeven welke acties we voeren en waaraan de giften worden besteed.